Какво е цифров отпечатък?

Цифровият отпечатък е термин, използван за описване на дейности, които могат да бъдат проследени, когато дадено лице използва интернет или други онлайн услуги като Twitter или Instagram. Има два вида цифрови стъпки: пасивни и активни. Пасивният дигитален отпечатък е информацията, събрана от потребителя без тяхното знание. Активен дигитален отпечатък е, когато потребителят знае, че споделя информацията (напр. Публикуване във Facebook или изпращане на уеб формуляр).

Facebook, Instagram, интернет термини, Twitter