Какво е EOW?

Стенограм и акроним за края на седмицата, EOW се използва в чата и друга текстова комуникация, за да позволи на другите да знаят, че това е края на седмицата.

Условия за чат, компютърни съкращения, EOD