Какво представлява виличната бомба?

Алтернативно, наричана заек вирус и wabbit, вилица бомба е отказ на услуга атака (DDoS). Виличната бомба работи чрез създаване на нов процес, който многократно създава нови процеси. Всеки нов процес започва нов процес и бомбата използва всички налични ресурси, докато не останат ресурси. Тази атака е много ефективна за намаляване на наличните ресурси на системата и прави системата недостъпна и неизползваема.

Един от начините за предотвратяване на бомби с вили е да се ограничи количеството процеси, които всеки потребител може да отвори. Например, ако даден потребител е бил ограничен до 40 работещи процеси, виличната бомба бързо би достигнала до 40 лимита на процеса. Следователно тя няма да може да накара системата да изчерпи ресурсите.

Бомба, вилица, условия за сигурност, вирус