Какво представлява Icacl?

Icacl, който представлява списък за контрол на достъпа за контрол на целостта, е термин, измислен от Microsoft. Тя се отнася до тяхната система за оригинално показване, създаване, модифициране и архивиране на ACL (списъци за контрол на достъпа) за файлове и папки.

Windows Server 2003 Service Pack 2 и по-новите версии на Windows включват програма icacls, която е помощна програма за командния ред за изпълнение на тези функции. Icacls се използва и за определяне на нивата на интегритет (представляващи "надеждност") и собствеността в Windows Vista.

Предупреждение: Icacls игнорира и унищожава защитните атрибути на защитени ACL. Бъдете наясно с това, ако работите със защитени ACL в Windows среда, използвайки NTFS.

ACL, компютърни акроними, мрежови термини, NTFS, Service Pack 2, Windows Server