Какво е Java?

Първоначално известен като дъб, Java е език за програмиране, разработен от Джеймс Гослинг и други в Sun Microsystems. За първи път е представен на обществеността през 1995 г. и широко се използва за създаване на интернет приложения и други софтуерни програми. Днес Java се поддържа и притежава от Oracle.

Когато се използва в интернет, Java позволява аплети да се изтеглят и използват чрез браузър, което позволява на браузъра да изпълнява функция или функция, които обикновено не са достъпни. За разлика от JavaScript, потребителите трябва да изтеглят или инсталират аплета или програмата, преди да могат да използват програмата Java.

По-долу е даден пример за Java аплет от Sun и метод за тестване дали Java е инсталиран на вашия компютър. Ако на компютъра ви е инсталирана Java, трябва да видите допълнителна информация за инсталираната версия на Java и операционната система.

Java се използва и като език за програмиране за много различни софтуерни програми, игри и добавки. Някои примери за по-широко използваните програми, написани на Java или които използват Java, включват Adobe Creative Suite, Eclipse, Lotus Notes, Minecraft, OpenOffice, Runescape и Vuze.

Applet, GCC, език на високо ниво, термини в Интернет, Jar, Java запазени думи, JavaScript, JDK, JRE, JSP, JVM, ООП, PhoneME, Условия за програмиране, Scala, Условия за уеб дизайн