Какво е магнитно-оптичен запис?

MO или магнитооптичен запис е метод за съхраняване и извличане на данни с помощта на лазер и магнит. Лазерът в задвижването нагрява магнитната повърхност до достатъчно висока температура, за да може поляризацията на диска да бъде модифицирана с магнит за по-прецизни писмени данни. Когато данните трябва да се четат от диска, се използва лазер с по-малка интензивност.

Условия на CD, Магнитно-оптична дискета, Оптичен диск