Какво е Меню?

Термин, използван за описание на софтуерна програма, която се използва с помощта на файлови менюта, вместо да се използват команди. По-долу е даден пример за това как потребителят може да излезе от програма, управлявана от менюто, за разлика от програма, която не се управлява от менюто.

Чрез менюта

В рамките на една отворена програма потребителят кликва върху опцията "Файл" от падащото меню и избира "Изход".

Без меню

Потребителят натиска бутона "!" и натиснете бутона "q", за да излезете от програмата.

Ориентирана към менюто среда като повечето програми в Microsoft Windows е по-лесна за потребителите, тъй като е графична среда и позволява на потребителя да навигира с мишката. Околна среда, различна от менюто, като командния ред, може да бъде по-бърза, но изисква повече запаметяване и е по-трудна за новите компютърни потребители.

Падащо меню, Меню, Лента с менюта, Условия на операционната система