Какво е постоянна памет?

Постоянната памет е памет, която може да бъде достъпна дори след като процесът, който е създал, е приключил. Техниката може да използва директно функциите за достъп до паметта на процесора или специални API, които улесняват достъпа до паметта на ниско ниво. Често схема за постоянна памет ще структурира данните, използвайки файлова система, за да свърже идентификаторите с информацията, съхранявана в RAM или виртуалната памет.

Компютърни науки, памет, програмни термини