Какво е страница?

Една страница може да се отнася до някое от следните:

1. В софтуерни програми, като Microsoft Word, страница се отнася до раздел от документ, равен на една отпечатана страница с информация.

2. Когато се отнася за паметта на компютъра, страницата се отнася до определено количество съхранена памет. Вижте нашата дефиниция за пейджинг за допълнителна информация.

3. В интернет страница се отнася за една уеб страница. Например сега разглеждате страница в интернет.

4. Pages ( Страници) е името на текстовия процесор в офисния пакет на iWork.

Условия на паметта, режим Страница, Разчертаване, термини на Word процесор, World Wide Web