Какво е QR код?

Първоначално изобретен през 1994 г. от Denso Wave, кодът за бърза реакция, или QR код, е двуизмерен баркод, който има по-голям капацитет за съхранение от стандартния UPC. Неговите употреби включват опаковки на продукти, реклами и етикетиране на продукти на рафтовете на магазините. Приложението за четене на QR код може да бъде инсталирано на смартфон, което позволява на потребителя да сканира QR кода и да прегледа данните, съхранени в него; често информация за продукт или директно препращане към уебсайт.

Забележка: Технологията QR code е първоначално разработена в Япония, за използване в автомобилната индустрия.

App, Компютърни акроними, Хардуерни термини, термини в Интернет, Матричен код, Условия на телефона, Условия на софтуера