Дали Computer Hope има списание, книга или CD?

За съжаление, с огромните изисквания на нашата уеб страница, отговор на електронна поща и ограничен персонал, не успяхме да завършим книга, CD, PDF файлове или да публикуваме списание.

Бихме искали да разработим компактдиск, книга и PDF, които потребителите могат да използват във връзка с нашата уеб страница и като средство за подкрепа на компютри, когато нямат достъп до интернет. Когато това се случи, Computer Hope ще актуализира тази страница.

За момента, ако имате нужда от хартиено копие на нашия материал за офлайн употреба или справка, отпечатайте някоя от нашите страници, като кликнете върху печатната връзка в долния десен ъгъл на всяка страница. Ние създадохме всички наши страници, за да са лесни за печат. Ако искате PDF файл, можете също да изпратите всяко задание за печат в PDF.