Какво е A :?

A: е физическо устройство, разположено на по-стари PC или IBM съвместими компютри, дискът A: обозначава 3.5-инчовото или 5.25-инчово флопидисково устройство. Често устройство A: е конфигурирано в CMOS setup като първото стартиращо устройство на IBM съвместими компютри, за да ви позволи да използвате стартиращи дискети, за да поправите и поправите компютъра си.

Днес дискът A: е повече или по-малко остарял и е заменен от CD-ROM и USB флаш памети.

B :, C :, D :, Буквата на устройството, флопидисковото устройство, условията на флопидисковото устройство