Какво е NEC?

НЕК може да се позове на някое от следните:

1. NEC е името на компания за компютър, електроника, хардуер, софтуер и други технологии. Допълнителна информация и информация за контакт можете да намерите на страницата на фирмата ни.

2. Съкращение от Националния кодекс за електричество, NEC е публикация на Националната асоциация за противопожарна защита или NFPA. Изданието съдържа обширна информация за електрическата безопасност, включително инженери, електротехници, специалисти по пожарна безопасност, служители по безопасността, инспектори и архитекти.

Компютърни съкращения, термини от електроника