Какви файлове са необходими за зареждане на компютър?

Съвместимият с IBM компютър се нуждае от минимум от трите по-долу три файла, за да се стартира в MS-DOS подкана.

command.com io.sys

Msdos.sys

Забележка: Горните файлове са абсолютен минимум. Ако трябва да се изпълни външна команда като fdisk, този файл също трябва да бъде копиран на диска или устройството.

Забележка: Други операционни системи използват различни файлове за зареждане в операционната система. Тези файлове са само за компютри, зареждащи се в MS-DOS.

  • Стъпки за създаване на стартираща дискета.