Какво представлява OVR (Overtype Mode)?

Алтернативно, наричан OVR в Microsoft Word, режимът на надпис е текстов режим, който презаписва текст отдясно на курсора като потребителски тип. Този режим, ако се поддържа, обикновено се въвежда и излиза чрез натискане на клавиша Insert.

В примерната снимка, показана на тази страница, можете да видите всеки режим в действие. В режим на тип, когато се въвежда тест, той презаписва компютъра, за да стане тест с презапис на текст.

Компютърни съкращения, Вмъкни, Вмъкни режим, Microsoft Word, термини на Word процесора