Какво е метахарактер?

Метасимвол е символ или поредица от символи, който има специално значение в компютърно приложение. Може да се използва за представяне на друг набор от символи, непечатаем знак или логическа операция. Например, в някои приложения, n се интерпретира като нов ред. (В този случай обратната наклонена черта се използва, за да се избегне n знак, което означава, че трябва да се тълкува като метасимвол.)

Метарежимите често се използват в регулярни изрази. Например следният оператор Perl използва регулярен израз за изтриване на нови редове от съдържанието на променливата $ data .

 $ data = ~ s / \ t 

Това изявление казва "присвояване на нова стойност на $ data, която замества всяка нова линия в $ data с нищо."

За списък с често срещани метасимволи и примери за това как да ги използвате, моля, вижте бързата справка за нашите регулярни изрази.

Символ, Бягство, Мета-данни, Условия за програмиране, Wildcard