Какво е Законът на Меткалф?

Създаден от Робърт Меткалф, изобретателят на Ethernet, законът на Меткалф заявява, че стойността на мрежата нараства с квадрата на размера на мрежата. Идеята зад този закон е, че стойността на мрежата се увеличава с увеличаването на размера на мрежата; този закон често се споменава, когато се говори за стойността на Интернет. Например, ако мрежата има 5 машини, нейната стойност ще бъде 25 (5 ^ 2 = 25), но ако друга мрежа има 1000 машини, стойността му ще бъде 1, 000, 000.

Този закон също се счита за приложим за повече от интернет или компютърна мрежа. Например, софтуерен продукт може да се повиши с увеличаване на размера. Ако даден продукт има само 25 потребители, е по-малко вероятно да бъде познат и използван. Ако обаче един и същ продукт има 1000 потребители, е по-вероятно той да бъде известен и използван.

Интернет термини, законът на Мур, термини в мрежата