Какво е метод?

При програмирането методът е функция, която е член на клас / обект (в техническо отношение тя е обвързана с този клас / обект). Методът има достъп до променливите и свойствата, дефинирани в класа / обекта и може да изпълнява задачи на всякакви екземпляри на клас / обект. По-долу е даден пример, използващ JavaScript, където е създаден обект, наречен GPS, и включва метод с име send_msg.

 функция GPS (msg) {this.send_msg = function () {window.alert (msg); }} var lost = new GPS ("Вие сте загубени!"); lost.send_msg (); 

Методът send_msg изпраща съобщение, съхранено с всяко копие на GPS обекта, като изскачащ сигнал за потребителя при изпълнение. В този случай, когато кодът се изпълнява, потребителят получава изскачащо съобщение, в което се казва "Вие сте загубени!".

Клас, Обект, Условия за програмиране