Какво е MIS (информационна система за управление)?

MIS ( управленска информационна система ) е отдел или набор от процедури за поддържане и организиране на управлението с информация, необходима за надзорните задачи. Тези задачи обикновено включват създаване на график и оценка на процедурите. Когато се отнася за отдел в компанията, MIS е по-подходящо известен като ИТ отдел.

Бизнес термини, компютърни съкращения, IS, IT