Какво е многофазно охлаждане?

Многофазното охлаждане е технология, използвана за премахване на топлината от компютърен хардуерен компонент; по този начин се позволява на системата да работи при по-ниска температура както общо, така и при максимално натоварване. Процесът на многофазно охлаждане е 2000 пъти по-ефективен от приложения с въздушно охлаждане и 500 пъти по-ефективен от охлаждане с течност.

Как работи

Многофазното охлаждане започва със специално формулиран, непроводим охладител, който има много ниска точка на кипене. С нарастването на температурата на охлаждащата течност тя се превръща в газ, издига се и се кондензира обратно в течност, след като достигне радиатора (кондензатора). Всеки път, когато веществото претърпи фазова промяна, то изисква голямо количество енергия (наричана латентна топлина); тази енергия се взема (като топлина) от компонента, който се охлажда.

Предимства за многофазно охлаждане

Многобройните предимства на многофазното охлаждане са пряк резултат от свойствата на термодинамиката. Използвайки латентна топлина, системата не изисква движещи се части (напр. Помпи, електроника), е самоподдържаща се, по-малка, по-лека и по-тиха от всяка друга течна охладителна система.

Хардуерни термини