Какво е UL?

UL може да се отнася до някое от следните:

1. Linux команда, вижте командната страница ul за допълнителна информация.

2. Когато препращате към HTML тагове,

    се използва за създаване на куршум или неупоменат списък.

    3. UL или U / L е съкращение, което понякога се използва за качване на думи.

    4. UL е акроним, понякога използван за думата uplink .

    5. UL, известен преди като Underwriters Laboratories, е компания, която предоставя сертификати за безопасност, инспекции, тестване и валидиране на много видове продукти. Логото на UL често се намира на компютърно и електронно оборудване.

    Bullet list, Бизнес условия, Компютърни съкращения, Условия на софтуера, Условия за уеб дизайн