Какво е няколко файла?

Когато препращате към команда, множество файловете описват команда, която работи с множество файлове. Например командата dir от командния ред на Windows може да изброи няколко файла в една команда, както е показано в примера по-долу.

 dir * .txt * .doc 

В горната команда командата dir ще изведе всички файлове в текущата директория, които завършват с .txt и .doc. Тази команда може да се разшири още повече с допълнителни файлови разширения.

Файл, термини на софтуер