Какво е NCP?

NCP може да се позове на някое от следните:

1. Съкращение от протокол за мрежов контрол, NCP позволява комуникация на протоколи по ПЧП.

2. Когато се отнася за мрежата на Novell, NCP е съкращение от NetWare Core Protocol и е протокол за споделяне на файлове между клиент и сървър. Използван с NetWare през LAN, NetWare Core протоколът обработва много заявки, включително изпратените до файловите и печатните системи.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, Протокол