Какво е NDAS?

NDAS, която означава Network Direct Attached Storage, е търговска мрежа за съхранение на данни. Той свързва различни цифрови носители за съхранение (твърди дискове и флаш памет или пример) през мрежа, обикновено Ethernet. Той използва протокола за обмен на пакети LPX за предаване на данни по мрежата, която има някои предимства за производителността. Обаче, тъй като пакетите, използвани в комуникациите LPX, не поддържат маршрутизация, NDAS е ограничен само за свързване през LAN.

Компютърни акроними, Хардуерни термини, Мрежа, Носители за съхранение