Какво представлява Netting?

Нетирането може да се отнася до някое от следните:

1. Като цяло мрежата се използва за описване на свързването на компютри, предприятия, училища или хора чрез мрежа или интернет.

2. Когато се отнася за кабели, мрежата понякога се използва за описание на мрежовия кабел.

3. Нетирането се използва и за описание на сърфирането в интернет.

Условия на мрежата, сърфиране