Какво е мрежова структура?

Структурата на мрежата е термин, използван за описание на метода за организиране и гледане на данни в мрежата.

Мрежова архитектура, мрежови термини