Какво е дискусионна група?

Понякога съкратено NG, дискусионна група е място, където хората могат да обсъждат определена тема, като публикуват съобщения на сървър за новини. По много начини дискусионната група може да бъде подобна на форум, където потребителите могат да четат публикации от други потребители и да изпращат свои собствени. Добър пример за дискусионна група е групата за „компютърна помощ“, в която хората си помагат с компютърни проблеми. Друг пример е COLA, където се обявява информация за Linux.

Компютърни съкращения, група, интернет, термини в Интернет, табла за съобщения, сървър за новини, нишка, Usenet