Какво е инструкция за бездействие?

Алтернативно, наречена инструкция „направете нищо“, инструкцията за no-operation, инструкцията NO-OP или NOP в програмирането казва на програмата да не прави нищо, ако е изпълнено условно изражение.

Съвет: Този термин се произнася като no op .

Примери за NOP на различни езици за програмиране

  • В C точка и запетая (;) сама по себе си или празен блок ({}) е NOP.
  • С jQuery функцията "jQuery.noop ()" създава NOP.
  • В Perl операторът ellipsis (…) може да се използва като NOP. Въпреки това, ако Perl се опитва да изпълни кода, той дава изключение, което не се изпълнява.
  • В Python операторът "pass" може да се използва като NOP.
  • С Visual Basic точка и запетая (;) е NOP.

Компютърни съкращения, термини за програмиране