Какво е Оберон?

Един оберон може да се отнася до някое от следните:

1. Оберон е програмен език, издаден през 1986 г. от Никлаус Вирт, създател на езиците за програмиране Pascal и Modula. Оберон е пряк наследник на Модула-2, подобрявайки силата си и намалявайки сложността му. Неговата нова функция се нарича разширение на типа, което му позволява да създава и да се свързва с нови типове данни, основаващи се на съществуващи такива, техника, която се различава от самото въвеждане на статични данни.

2. Системата Oberon е еднопотребителна, многозадачна операционна система, създадена с помощта на езика за програмиране на Oberon. Oberon System е с отворен код и за първи път е издадена през 1987 година.

Език, модула, многозадачност, операционна система, Pascal, програмни термини