Какво е OCaml?

OCaml, известен също като Objective Caml ( Обектно-ориентиран категоричен абстрактен машинен език), е обектно-ориентирана версия на програмния език на Caml. От въвеждането си през 1996 г., Ocaml се превърна в основното приложение на Caml. Той използва интерактивен интерпретатор, но включва компилатор за създаване на двоични изпълними файлове. Той е повлиял на други широко използвани езици за програмиране, включително F # и Scala.

Забележка: OCaml не трябва да се бърка с книгите на камили от O'Reilly за езика за програмиране на Perl.

"Здравей свят!" в OCaml

print_endline "Здравей, свят!"

Изпълними, езикови, програмни термини