Какво е OEM (производител на оригинално оборудване)?

OEM може да се позове на някое от следните:

1. Кратко за производителя на оригиналното оборудване, OEM описва производител, който сглобява компютри, изработени от други части на компанията и след това продава продукта под собствена марка. Добри примери за OEM са ASUS, Dell, Hewlett Packard и Sony.

2. OEM описва софтуера, включен в новите компютри, обикновено на оптичен диск, като например CD-ROM. Тези дискове се предлагат само от производителя и не са предназначени за препродажба.

Бизнес термини, компютърни съкращения, домашен компютър, производител, MSRP, NFR, системна интеграция, VAR