Какво е Off-the-shelf?

Off-the-shelf е термин, използван за описание на софтуер или хардуер, който е предварително опакован от разработчика на продукта.

Кафява кутия, хардуерни условия, софтуерни термини