Какво е OMR (четене на оптични маркери)?

Ограничението за четене на оптични маркери или оптично разпознаване на маркери, OMR е процес на събиране на информация от хора чрез разпознаване на знаци върху документ. OMR се осъществява чрез използване на хардуерно устройство (скенер), което открива отражение или ограничена пропускливост на светлина върху или чрез лист хартия.

OMR позволява обработка на стотици или хиляди документи на час. Например, учениците могат да си спомнят да вземат тестове или проучвания, където са напълнили мехурчета на хартия (показани вдясно) с молив. След като формулярът е завършен, помощникът на учител или учител ще подава картите в система, която оценява или събира информация от тях.

Защо OMR е входно устройство?

Самата карта OMR не се счита за входно устройство. Въпреки това, OMR четецът, който чете картата, изпраща данни (вход) на компютъра, поради което се счита за входно устройство.

  • Каква е разликата между входно и изходно устройство?

Компютърни съкращения, хардуерни термини, входно устройство, Punch карта