Какво е онлайн редактиране?

Онлайн редактирането е термин, използван за описание на всички редакции или модификации, направени за онлайн документи, като например уеб страници, без копиране или преместване в офлайн режим за извършване на редакцията. Добър пример за онлайн редактиране е потребител, който променя своята уеб страница, блог или Wiki.

Съвет: Въпреки че много онлайн услуги и интернет доставчици поддържат добри архиви, потребителите, които редактират само съдържанието си онлайн, ние все пак препоръчваме да направите резервно копие на цялото онлайн съдържание.

Редактиране, термини в Интернет, онлайн