Какво е OO?

OO може да се отнася до някое от следните:

1. OO е акроним за обектно ориентирано .

2. Акроним за OpenOffice, също съкратен като OOo, който е съкращение от OpenOffice.org.

3. В чата, като друг начин да се каже "о, " оо може да се разшири до Oooo ...

Условия на чата, компютърни съкращения