Какво е ориентация?

Ориентацията е термин, използван за описание на позиционирането или цялостното оформление на даден елемент по отношение на други елементи. Например, Портрет и Пейзаж са две общи насоки, намерени в някои софтуерни приложения, особено в текстообработващите.

Ориентация на страницата, термини на принтера