Какво е OTL?

OTL може да се отнася за някое от следните:

1. Съкращение от Службата за лицензиране на технологии, OTL е университетски офис, който се занимава с технологични патенти, авторски права, авторски права, търговски потенциал и лицензионни споразумения.

2.otl е файлово разширение за Z-soft тип леярски файл за шрифтове и друг файл с шаблонни файлове.