Какво е OTP?

OTP може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за еднократна програмируема, OTP или OTP NVM (енергонезависима памет) е програмируема памет, която може да се записва само веднъж.

2. OTP също може да бъде съкращение за еднократна парола.

3. OTP понякога се използва като акроним за по телефона .

Компютърни съкращения, хардуерни термини, памет, парола, термини за сигурност