Какво е Passmark?

PassMark Software или PassMark е софтуерна компания, която създава софтуерни инструменти за извършване на бенчмарк тестове на компютърна система. PassMark може да изпълнява стрес тестове на процесора, 2D и 3D графични тестове, тестове на твърди дискове, тестове на паметта и тестове на CD и DVD устройства. Резултатите от тестовете могат да бъдат предадени и на PassMark Software за допълнителен анализ.

Софтуерът за тестване на производителността предоставя обобщени резултати за седем категории, както и общ резултат, наречен PassMark рейтинг. Тези обобщени резултати се показват като бар графики, които улесняват потребителите да четат и разбират. Можете също да използвате изходните резултати, предоставени от софтуера, за да сравните резултатите с други компютри, за да видите как оценяват компютрите ви на други компютри. Последната версия на софтуера за тестване на производителността е 9.0 build 1027 от 23 октомври 2018 г. Софтуерът може да се използва на компютри с Windows 2000, XP, Vista или 7, както и на сървъри с Windows Server 2003 и 2008. съвместими с 32-битови и 64-битови операционни системи.

Бенчмарк, Операционна система, Условия на софтуера