Какво представлява OSRI (Преинсталиране на операционна система)?

OSRI е термин, използван за описване на процеса на преинсталиране на операционната система на компютър, следователно е недостатъчен за повторно инсталиране на операционната система . OSRI се извършва, когато проблемите са твърде сложни или многобройни, за да бъдат разрешени по друг начин.

Компютърни съкращения, FNR, Операционна система, термини на операционната система, Reinstall