Трябва ли да получа разширена гаранция?

Не препоръчваме закупуването на разширени гаранции. Стандартната гаранция, включена в повечето компютри, обикновено е достатъчна, а разширената гаранция може значително да увеличи цената на компютъра. По-долу са изброени някои допълнителни съображения, за които трябва да помислите, когато мислите за закупуване на удължена гаранция.

Достатъчна ли е стандартната гаранция?

Не всички производители на компютри включват достатъчна гаранция за компютъра си, за да намалят общите разходи на компютъра. Уверете се, че стандартната гаранция е поне между шест месеца и една година.

Какво покрива разширената гаранция?

Вижте каква е разширената гаранция, някои разширени гаранции няма да покриват всички части на компютъра. Например, удължена гаранция може да не покрива LCD дисплей на лаптоп, който е един от най-скъпите части на лаптопа.

Гаранцията покрива ли части, сервиз и поддръжка? Някои производители могат да покриват само частите, а не услугата, което означава, че може да се наложи да плащате малко пари, когато компютърът бъде ремонтиран или обслужван.

Гаранцията покрива ли техническа поддръжка? Някои разширени гаранции може да не покриват техническа поддръжка или може да изискват от вас да се обадите на безплатен телефонен номер. Уверете се, че поддръжката е покрита и ви дава същото качество, каквото сте получили.

Може ли удължената гаранция да бъде закупена по-късно?

Често удължена гаранция може да бъде закупена, докато компютърът все още е в рамките на стандартната си гаранция. Ще откриете, че често имате нужда от поддръжката на компанията, колко често трябва да се обслужва компютърът и колко често трябва да подменяте части в компютъра. Можете също така да видите каква е качеството на тяхната подкрепа и обслужване.

Ако сте доволни от поддръжката и услугата, но намирате, че често се нуждаете от нея, можете да закупите разширената гаранция.

Дали компютърната компания покрива удължената гаранция?

Някои удължени гаранции се покриват от трета компания, което означава, че може да не получите същото качество на обслужване, което сте направили със стандартната гаранция. Ако планирате да закупите удължена гаранция, уверете се, че ще получите същото качество на обслужване, което получавате.