Какво е PDU (Data Data Unit)?

Съкратено за единица протоколни данни, PDU е информация, доставена чрез мрежов слой. За да може мрежата да разбере какъв слой се обсъжда, на PDU се поставя една буква.

LPDU - Комуникация за слоя за пренос на данни.

NPDU - Комуникация за мрежовия слой.

TPDU - Комуникация за транспортния слой.

BPDU, компютърни съкращения, мрежови термини, OSI, SDU