Какво е PEAR (PHP Extension и Repository за приложения)?

Кратко за PHP Extension и Application Repository, PEAR е структурирана библиотека от PHP код, основана от Stig S. Bakken през 1999 г. и управлявана от интернет общността.

Компютърни съкращения, CPAN, PHP, програмни термини