Какво представлява мониторът за ефективност?

Мониторът за производителност на Microsoft Windows е функция, открита в Windows Vista и 7, която ви позволява да преглеждате и контролирате производителността на компютъра си в реално време или от дневник. Картината по-долу е пример за монитора на производителността, който се изпълнява в реално време и показва графика на процента на процесорното време. Допълнителни стойности могат да бъдат добавени към диаграмата, като щракнете с десния бутон върху графиката и кликнете върху Добавяне на броячи .

Как да отворите монитора на производителността на Windows

  1. Кликнете върху Start Orb
  2. В полето за търсене въведете ефективност и натиснете Enter за монитор на производителността.

Надеждност Монитор, софтуерни термини