Какво е Pg Dn ключ (Page Down Key)?

Клавишът Short for Page Down, ключът PGDN, PD, PgDn или Pg Dn е клавиш на клавиатурата на компютъра, който се намира между клавиатурата и цифровата подложка или от клавиша с цифри номер 3.

При натискане на този клавиш, ако текущо разглежданата страница има повече от една страница, изгледът на страницата ще бъде преместен (превъртане) на една страница надолу. Например, на тази уеб страница или всяка уеб страница в интернет, ако натиснете клавиша Pg Dn, тя превърта страницата надолу по една страница или превърта до края на страницата.

По-долу е даден преглед на компютърна клавиатура с клавиш Page Down, подчертан в синьо на основната клавиатура, както и цифровата клавиатура.

Забележка: Клавиатурите на компютъра на Apple нямат клавиш Page Up на цифровата клавиатура.

Как да използвате клавиша Pg Dn на клавиатурата

За да може номер три да работи като клавиш надолу, вместо да изписва номер 3, изключете Num Lock.

Забележка: Клавиатурите на компютъра на Apple нямат клавиш Num Lock или възможността клавишът 3 да действа като ключ за страница нагоре.

Какви са ползите от Pg Dn ключа?

В допълнение към преместването на една страница надолу в даден момент, докато сте в текстов документ и задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша Pg Dn, за да маркирате една страница надолу от мястото, където се намира курсорът.

Компютърни съкращения, клавиши за управление, термини от клавиатурата, ключ за Pg Up