Какво е Pinch-To-Zoom?

Pinch-to-Zoom се отнася до жеста, който контролира начина, по който увеличавате и намалявате мащаба на устройството със сензорен екран, като например смартфон или таблет. За да използвате устройства с мащабиране, трябва да имате два пръста на сензорния екран и да раздалечите пръстите си, за да намалите мащаба, и да приближите пръстите си, за да увеличите екрана.

Условия на телефона, Сензорен екран, Увеличаване