Какво е обикновен текст?

Обикновен текст, обикновен текст или обикновен текст е текст, текстов файл или документ, който съдържа само текст. За разлика от документ с богат текст, обикновен текстов файл не може да има удебелен текст, шрифтове, по-големи размери на шрифта или друго специално форматиране на текст. На снимката е визуален пример на обикновен текст срещу форматиран текст.

Повечето свързани текстови файлове с файлово разширение .txt на компютри на Microsoft Windows обаче могат да бъдат всякакви неформатирани файлове. За да видите файл с обикновен текст, се използва текстов редактор като Microsoft Notepad. Въпреки това, всички текстови редактори, включително Microsoft WordPad и Word, могат да се използват и за преглед на текстови файлове, защото те нямат специално форматиране.

Забележка: Ако разглеждате файл с нетекстов текст в обикновен текстов редактор, като например Notepad, той ще съдържа боклук и друг символ, който може да не познавате.

Ciphertext, Cleartext, Nontabular, Специално за поставяне, RTF, Условия на софтуера, Текст, Неформатиран текст