Какво е POST?

POST може да се отнася до някое от следните:

1. Съкращаване на самопроверката при включване на захранването, POST е тест, който компютърът трябва да изпълни, за да провери дали всички хардуерни устройства работят правилно, преди да започне остатъка от процеса на зареждане. Процесът POST проверява хардуера на компютъра, като RAM (памет с произволен достъп), твърд диск, CD-ROM устройство, клавиатура и др., За да се увери, че всички работят правилно.

Ако целият хардуер премине POST, компютърът ще продължи процеса на зареждане и може да генерира само един звуков сигнал. Ако POST е неуспешен, той ще генерира звуков код, за да посочи възникналата грешка и компютърът няма да се стартира. Всички POST грешки са свързани с хардуерни проблеми с един от компонентите на компютъра.

2. Когато става въпрос за табла за съобщения, раздел за коментари или социална мрежа, публикация е съобщение, например текст или изображения, публикувано онлайн от потребител. "За да публикувате" също е глагол, което означава публикуване на такова съобщение. Например, "Можете да кликнете тук, за да публикувате това съобщение" или "Много потребители на форума често публикуват."

BIOS, зареждане, последователност на зареждане, компютърни акроними, хардуерни термини, инициализация, термини на дънната платка, некропост, дисплей на порт 80