Какво представлява Postscript?

Език описателен език, разработен от Adobe Systems, който се използва с компютърни принтери за определяне на правилното отпечатване на страница. Днес PostScript се превърна в стандартен метод за печат в настолните издания.

1 шрифт, EPS, печат