Какво е подкана?

Подканата може да се отнася до някое от следните:

1. Подсказка е текст или символи, използвани за представяне на готовността на системата да изпълни следващата команда. Напомнянето също може да бъде текстово представяне на мястото, където потребителят е в момента. Например подсказка на MS-DOS или командния ред на Windows може да изглежда като примера по-долу.

C: \ Windows>

Този ред показва на потребителя, че в момента е в директорията на Windows на устройството C и компютърът е готов да изпълни команда.

2. Напомнянето може също да се отнася до съобщение или прозорец, който се появява, като предупреждава потребителя или иска потвърждение. По-долу е основен пример за това запитване, в което се пита дали потребителят иска да продължи. Натискането на Y или въвеждането на Yes ще продължат действието.

Сигурен ли си, че искаш да продължиш? (Да не)

С помощта на JavaScript можете да въведете нещо в полето по-долу и да кликнете върху бутона Подкана, за да създадете съобщение с този текст в прозореца на браузъра.

3. В FTP сесия, подканата е команда, която активира и деактивира FTP подканата. Вижте как да използвате страницата за помощ на ftp за информация за подкана и други FTP команди.

Команден ред, термини на операционната система, опция